Dėmesio striptizo šokėjoms, agentams, ATSARGIAI! Klubas "Teatro"

Dėmesio! Atsargiai! Labai nesąžiningas klubas "Teatro"!

Pats klubas randasi mažame kaimelyje pavadinimu Wetzikon, kuris randasi 20min kelio nuo Zurich – Šveicarijoje. Klubas, su kuriuo mes nerekomenduojame dirbti, vadinasi “Teatro”, tai sunku būtų pavadinti klubu, nes klubas randasi buvusiuose gamybiniuose sandėliuose. Klubas didžiąją dalį yra tuščias, žmonių būna tik savaitgaliais, ir jei merginos nieko neuždirba, žinoma, visi kaltinimai yra skiriami merginoms, o kritikos savo klubui savininkas net neklauso.
Klubas “Teatro” pradėjo nemokėti mūsų šokėjoms pinigų (3 merginos), pradėjo jas šantažuoti bei prieš vieną iš jų panaudojo fizinį smurtą.
Visą smulkų susirašinėjimą, jo siųstas žinutes mūsų šokėjoms, bei ką jos patyrė dirbdamos šiame klube, galite rasti mūsų FB.
Klubo savininkas ne tik kad nemoka gerbti savo darbuotojų, nuolat keičia darbo sąlygas, pvz.: kaip kontrakto gale nuskaičiuoja už atvežimo paslaugas nuo oro uosto iki klubo 100CHF, kitais atvejais merginoms nebuvo mokamas garantuotas uždarbis, o tik procentas tai ką jos uždirbo, nes, jo manymu, jos nėra vertos garantuoto uždarbio.
Šiai dienai klubo savininkas yra nesumokėjęs daugiau nei 12.000 CHF bendrai už mūsų agentūros paslaugas, nesumokėjo trims merginoms (vidutiniškai apie 3000CHF kiekvienai) bei terorizuoja merginas, kad šios neskleistų informacijos apie jo padarytus nusižengimus prieš jas.
Mes neturėdami ko bijoti ar slėpti, mūsų, kaip agentūros darbas yra pranešti apie tokius klubus bei stengtis, kad tokių klubų išvis pasaulyje neegzistuotų. Tik bailys gali bėgti nuo atsakomybės, nemokėti savo darbuotojoms bei terorizuoti jas. Todėl be jokios baimės ar gėdos jausmo viešiname šią informaciją ir nenorime, kad daugiau nukentėtų agentūrų ar merginų nuo šio žmogaus.