Klub nebo název firmy: "Heaven"

Adresa: Trier, Německo.
Důvod: Tanečnice byly pokutovány za každou maličkost. Apartmány jsou neustále špinavé. Manažer klubu komunikuje s dívkami nepříjemné a neuctivě. Pokud je smlouva ukončena například kvůli osobním problémům, dostanete buď pokutu, nebo nebudete vyplacena za celý týden (toto se opravdu stalo). Pokud nastoupíte do práce přes agenturu budete vždy pociťovat nátlaky přijít příště mimo agenturu. Na začátku na vás bude jednatelka milá, ale později když už nebudete spadat pod agenturu, tak s vámi začne jednat neuctivě a nakonec vás i vyhodí.
Tento klub odmítá platit agenturám a také vám, milím tanečnicím, které také zůstanou bez zaplacení.

Klub nebo název firmy: "G Bunny"

Adresa: Gera, Německo.
Důvod: Důvod: když jsem poprvé začal pracovat s tímto klubem, je to pryč, platby jsou vypláceny včas času, děvčata byla šťastná, ale pak úplně na druhé straně. Začali jsme si docela hodně kritiky tanečníků, do klubu klienti jsou převážně Albánci a Turky, klub se stal nebezpečným pro tanečníky do práce. Později začala zaostávat za mzdy pro dívky, a konečně, příjmy neplatili vůbec. V tento den v klubu je insolventní a neexistuje žádné peníze v klubu. Doporučuji, aby holky opravdu muset pracovat v klubu, protože zákazníci dělají co chtějí a totéž očekávat od holky. To není opravdu bezpečné pro profesionální tanečníci klubu tak, že chcete pracovat a vydělávat peníze.

Klub nebo název firmy: "ATM Agency"

Adresa: Marche area, Itálie
Důvod: Tato italská agentura nás kontaktovala a slibovala hladkou a čestnou spolupráci, ovšem byly to jen prázdné sliby. V této agentuře pracují tři muži, který se představují jako manažeři a právníci agentury. Bohužel, toto je jedna z nejnespolehlivějších agentur s jakou naše agentura kdy spolupracovala. Tato italská agentura nabízí práci pro dívky podél celého Itálii, ovšem pokud budete pracovat pod ATM, nejenže nedostanete své peníze, ale budete také pracovat v nelegálních podmínkách a budete neustále přehazování z jednoho klubu do druhého aniž byste měli zajištěnu stabilitu či bezpečnost.
Díky spolupráci s ATM jsme utrpěli hodně ztrát jako je ztráta peněz, nebo vyplácení dívek námi za jejich odrobenú praci.

Klub nebo název firmy: "4 play gentelmans"

Adresa: Santa Ponsa, Malorka (Španělsko)
Důvod: Slíbil vyplácet fixní denní plat 50 €, ale nikdy tak neučinil. Od prvního dne začal porušovat dohodu, navýšil nájemné za dům. Vše, co bylo na začátku dohodnuto bylo jen proto, aby mohl získat více tanečnic, pak začal o všem lhát. Klub je velmi nezabezpečený; byly tam také nabídky tanečnicím ze strany majitele klubu dělat "extra". Klub uvnitř velmi nepříjemně zapáchá. Velmi důrazně doporučujeme s nimi nespolupracovat, protože celí tým firmy od tlumočníka po účetního jsou velký lháři.

Klub nebo název firmy: "Dolce Vita"

Adresa: Mnichov, Německo.
Důvod: Klub neplatí tanečnicím jejich smluvní odměnu. Klub se také nestará o vytvoření dobrých pracovních podmínek pro dívky a nezaručuje jejich bezpečnost. Majitel klubu je na dívky velmi tvrdý. Po uzavření dohody s klubem tento odmítl vyplatit dohodnuté poplatky agentuře. Je to nespolehlivé místo na práci pro profesionální tanečnice.